Jukka Kristian Hyvärinen - CV (päivitetty kevät 2015)

Henkilötiedot

Syntymävuosi: 1985
Asuinpaikka: Helsinki, Suomi
Sähköposti: jkhyvari'at'gmail'dot'com
Matkapuhelin: 0400 724 845

Tietoja minusta

Olen intohimoinen ohjelmistokehittäjä jonka periaatteena ei ole pelkästään tehdä asioita valmiiksi, vaan samalla pyrkiä saamaan lopputuloksesta laadukas käytettävyyden, suorituskyvyn, hallittavuuden ja ylläpidettävyyden näkökulmasta. Purkkakoodi ei siis ole hyväksyttävää. Apuna tässä käytän moderneja työkaluja, hyväksi todettuja suunnittelumalleja ja kattavaa regressiotestausta.

Minulla on vahva kokemus ketterästä ohjelmistokehityksestä, erityisesti Microsoft .NET-ympäristössä. Lisäksi pyrin aina opettelemaan ja hyödyntämään uusia työkaluja ja teknologioita, kuten ASP.NET MVC:tä, knockout.js:ää ja TypeScriptiä työskentelyssäni.

Työskentelen tällä hetkellä Rapal Oy:ssä ohjelmistonkehitystehtävissä. Minulla on filosofian maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä Helsingin Yliopistosta. Minulla on työkokemusta ohjelmistokehitystehtävistä hieman yli 7 vuotta sekä työpöytä- että web-puolella.

Ohjelmistonkehitystaidot

Pääosaaminen: Microsoft .NET web-kehitykseen liittyvät teknologiat - yli 7 vuotta työkokemusta

Microsoft .NET 4.5.
Visual Studio, C#, LINQ, ASP.NET Web Forms / MVC 5, Web API, WCF, WinForms.

SQL-tietokannat (mallinnus, SQL, ORM).
MS SQL Server (2014), Entity Framework 6, NHibernate 3, MySQL, LINQ to SQL, jotain kokemusta tietovarastoinnista.

Web-ohjelmointi.
HTML5, JavaScript, TypeScript, CSS, JQuery, knockout, Angular, Bootstrap.

Testaustyökalut.
MSTest, NUnit, Moq, QUnit (JavaScript), Jasmine, SpecFlow (BDD).

Jatkuva integraatio ja julkaisun automaatio.
TeamCity, MSBuild ja Octopus Deploy.

Versionhallinta
Subversion ja Git.

 

Muu maininnan arvoinen osaaminen

 • Ketterät ja kevyet prosessimallit: Scrum, XP (mukaanlukien TDD), Kanban.
  Lähes kaikki ohjelmistonkehitys on viime vuosina tehty näillä.
 • Dependency injection: AutoFac.
  Tätä hyödynnetty .NET-projekteissa jo pidempään.
 • Dokumenttitietokannat: RavenDB.
  Käytetty parissa projektissa SQL-kannan sijasta/rinnalla.
 • Projektinhallinta: Atlassian Jira.
  Useita vuosia kokemusta käytöstä ja ylläpidosta.
 • Java SE 6.0: Eclipse, Swing, JSP, Servletit ja JDBC.
  Noin vuosi työkokemusta, muutamia vuosia harrastekokemusta.
 • C/C++: MS Visual C++ (6.0 - 2005), STL, Win32 API, Qt4.
  Noin vuosi työkokemusta, useita vuosia harrastekokemusta.
 • Microsoft SharePoint 2010.
 • Muut ohjelmointikielet: PHP, Visual Basic, Scala ja PowerShell.

Kielitaidot

Äidinkieleni on suomi. Lisäksi kirjoitan, luen ja puhun englantia sujuvasti.

Työkokemus

Elokuu 2014 - Nykyinen: Solita Oy (Software Designer).

Web-ohjelmistokehitystä ASP.NET MVC 5:llä, AngularJS:llä ja EPiServerillä. Ohjelmointikielinä C#, JavaScript ja TypeScript. Toteutustehtävien lisäksi olen aktiivisesti ajanut yrityksen koodikatselmointi- ja testauksen automaatiokäytäntöjä (sekä serveri-, että selainpuolelle).

 

Toukokuu 2012 - Heinäkuu 2014 (26kk): kokopäiväisenä Rapal Oy:ssä (tehtävänimike "Software Developer").

Web-ohjelmistonkehitystä, jonka perustana ASP.NET MVC (3-5). Tämän päällä jQuerya, TypeScriptiä, CoffeeScriptiä ja knockouttia. Tietokantoina SQL Server 2008 NHibernaten ja EF:n kautta, sekä RavenDB-dokumenttitietokanta. Lisäksi olen toteuttanut WCF-palveluita ja ASP.NET Web API-rajapintoja. Olen hyödyntänyt AutoFac-kirjastoa sekä MVVM- ja repositoriomalleja. Julkaisun automatisoinnissa olen käyttänyt TeamCityä, Octopus Deploy-työkalua sekä MSBuild-skriptejä. Ohjelmistonkehitysprosessi perustuu Scrumiin.

Olen ottanut aktiivisesti osaa teknologiavalintoihin ja myös ehdottanut useita teknologioita ja työkaluja kokeiltavaksi. Olen pyrkinyt kehittämään testauksen automatisointia ja tehokkuutta.

 

Toukokuu 2011 - Huhtikuu 2012 (11kk): siviilipalvelusmiehenä Viestintävirastolla (tehtävänimike: "ICT-tuki").

Kehitin virastolla SharePoint 2010-sivustoa yrityksen sisäiseen käyttöön, sekä toteutin muutamia työkaluja .NET:llä ja PowerShell 2.0:lla. Samaan aikaan itseopiskelin ASP.NET MVC 3.0:aa, siihen liittyvää Razor-syntaksia ja dynaamisten web-sivujen toteuttamista ASP.NET MVC:n päälle JQueryä hyödyntäen.

 

Maaliskuu 2008 - Huhtikuu 2011 (38kk): kokopäiväisenä ja osa-aikaisena Cybercom NSD:llä (tehtävänimike "Software Developer").

Työtehtäviini kuului ASP.NET / .NET 3.5 / .NET 4.0 ja Silverlight -verkkosovellusten kehitystä WCF:ää, NHibernatea ja SQL Server 2005/2008 -tietokantaa hyödyntäen. Tutustuin myös C# 3.0:n uusiin ominaisuuksiin, kuten LINQ:iin ja lambda-lausekkeisiin sekä ASP.NET AJAX Control Toolkittiin ja JQueryyn. Olin myös kehittämässä muutamaa Windows Forms -sovellusta.

Suurin osa kehityksestä/konsultoinnista tehtiin samalle asiakasyritykselle.

 

Syyskuu 2005 - Heinäkuu 2007 (22kk): kokopäiväisenä ja osa-aikaisena Nomovok Oy.:ssä (tehtävänimike "Software Developer").

Työtehtäviini kuului .NET, ANSI C ja Qt (C++) -ohjelmistonkehitystä mm. Nokialle, Symbian S60 -kehitystä sekä satunnaisia tietokantoihin liittyviä tehtäviä. Olin vastuussa koodauksen lisäksi myös suunnittelusta ja testauksesta useissa projekteissa.

  

Toukokuu 2005 - Syyskuu 2005 (4kk): kokopäiväisenä CRD Systemsillä (tehtävänimike "Ohjelmoija").

Työtehtäviini kuului pääasiassa Java-pohjaista tietokantoihin liittyvää servlettisivujen ohjelmointia (Java 5, Tomcat) sekä hieman .NET-ohjelmistonkehitystä työpöydälle (.NET 2.0) ja mobiililaitteeseen (.NET CF 2.0).

 

 

Koulutus

Sain pro gradu -tutkielmani tietojenkäsittelytieteestä valmiiksi vuonna 2010.
Sain luonnontieteiden kandidaatin (LuK) -tutkinnon valmiiksi vuonna 2007.
Valmistuin ylioppilaaksi Järvenpään Lukiosta vuonna 2004. YO-todistuksessani on 4 Eximiaa (mukaanlukien pitkä matematiikka) ja 1 Magna.

Suoritetut kurssit / koulutustilaisuudet

 • ADO.NET Entity Framework 4 (30.3.2011, Cybercom NSD)
 • Microsoft TechDays 2010 (9-10.3.2010, Microsoft)
 • .NET Framework 4.0 ja Visual Studio 2010 (22.1.2010, Cybercom NSD)
 • Microsoft TechDays 2009
 • Scrum-prosessimalli (5.9.2008, Cybercom NSD)
 • .NET 3.0: Windows Presentation Foundation / Silverlight (23.5.2008, Tieturi)
 • .NET 3.0: Windows Communication Foundation -ohjelmointi (28.3.2008, FC Sovelto)